ҮЙЛЧИЛГЭЭ

ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Хөрөнгө болон бизнес тасалдлын даатгал

Бүх төрлийн барилга байшин, үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж

Хүнд даацын тээврийн хэрэгслүүд болон машин механизм

Бараа бүтээгдэхүүн, түүхий эд материал

Оффисын тавилга, эд хогшил, дотоод тохижилт

Байгууллагын тээврийн хэрэгслүүд

Тээвэрлэгдэх ачаа бараа

Бизнесийн орлого тасалдал

Даатгагдсан хөрөнгийн эвдрэл гэмтлээс шалтгаалан бизнесийн үйл ажиллагаа доголдож, ашиг орлого тасалдах эрсдэл

Хариуцлагын төрлийн даатгалууд

Гуравдагч этгээдийн өмнө хүлээх хариуцлага

Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний хариуцлага

Хүрээлэн буй орчны бохирдол

Ажил олгогчийн хариуцлага / ажилчдын гэнэтийн осол

Тээвэр, ложистик компаниудын хариуцлага

Мэргэжлийн хариуцлагын даатгал

Эмч, эмнэлгийн байгууллагын хариуцлагын даатгал

Удирдах ажилтны хариуцлага

Бусад мэргэжлийн алдаа дутагдлаас үүсэх хариуцлага

 

Мэргэжлийн гол салбарууд

 

Хувьцаат компаниудын удирдах ажилтнууд

Эмч, эмнэлгийн байгууллагууд

Архитектур болон инженер

Нягтлан бодогч, аудитор болон санхүүгийн зөвлөхүүд

Өмгөөлөгч, хуулийн фирмүүд

Бүтээн байгуулалт, төслийн даатгал

Contractor’s all risk (CAR)

Erection’s all risk (EAR)

Consequential loss (ALOP & DSU)

Machinery breakdown

Цахим эрсдэлийн даатгал

Цахим эрсдэлийн даатгал

Гэмт хэргийн даатгалууд

Сошиал инженеринг хамгаалалтууд

Иргэний нисэхийн даатгал

Агаарын хөлгийн их бие болон хариуцлагын даатгал

Нисэх буудлын навигацийн хариуцлага

Эрүүл мэндийн даатгал

Дотоодын эрүүл мэндийн даатгал

Олон улсын эрүүл мэндийн хөтөлбөрүүд

Давхар даатгалын програмууд

Трийти болон факультатив давхар даатгалын хөтөлбөрүүд

Давхар даатгалын фасилити

Бусад онцгой төрлийн даатгалууд

Бид уламжлалт төрлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээнээс гадна

 

Бэлэн мөнгө, үнэт метал, үнэт эдлэлийн хадгалалт тээвэрлэлтийн даатгал

Гүйцэтгэлийн баталгаа, санхүүгийн болон итгэлцлийн даатгал

Худалдааны авлагын даатгал зэрэг онцгой төрлийн даатгалуудыг танд санал болгож байна.